Soutěžní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Soutěžní podmínky

Soutěž discgolf do škol probíhá od 1.12. do 15.12.2021. Jde o soutěž pro školská zařízení všeho druhu. Spadají sem například (ale nejenom) mateřské školy, základní školy, střední školy, či střediska volného času a domy dětí a mládeže. Zkrátka všechna zařízení, která se nachází v rejstříku škol.

Vyhlašovatelem této soutěže je: 

Česká asociace discgolfu z.s.
Osadní 869/32
170 00 Praha 7
IČ: 22889591

www.cadg.cz

Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu soutěžního období.

I. Přihlášení do soutěže

Na URL adrese www.discgolfdoskol.cz bude od 1.12. do 15.12. možné přihlásit svou školu či školské zařízení do slosování o 15 školních discgolfových sad. Do přihlášky je nutno zadat kompletní údaje o zařízení a zároveň je nutné mít svolení vedení zařízení. Každé školské zařízení se může přihlásit pouze jednou.

Přihlášením do soutěže získává školské zařízení první los do závěrečného slosování.

Přihlášku je třeba vyplnit v rozhraní Google Forms, na které na několika místech odkazuje tento web a nachází se zde. Přihlášky se otevírají 1.12. v 00:00 a uzavíraji se ve 23:59 15.12.2021.

II. Termín a místo soutěže

Soutěž bude probíhat na stránce www.discgolfdoskol.cz od 1.12. do 15.12.2021. Vyhlášení proběhne online v odpoledních hodinách 17.12.2021.

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každé školské zařízení uvedené v rejstříku škol se sídlem a působností v České republice. Každé školské zařízení je možno přihlásit pouze jednou a každé smí vyhrát pouze jednu Školní discgolfovou sadu.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v soutěžním období. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci, pořadatelé a osoby jim blízké a spolupracující právnické a fyzické osoby, s nimiž je pořadatel ve smluvním vztahu ohledně realizace soutěže, včetně jejich zaměstnanců a osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 českého občanského zákoníku.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení, nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže v rozporu s pravidly soutěže.

IV. Způsob losování

Již bylo zmíněno, že každé přihlášené školské zařízení automaticky získá jeden los do závěrečného slosování. Šance na výhru je však možné ještě zvýšit.

V rámci přihlášky na Google Forms bude možnost vyplnit i takzvaný motivační dopis, volná slohová forma ve které přihlašující žák či zaměstnanec zařízení napíše, z jakého důvodu by mělo vyhrát právě jeho zařízení, jaký mají vztah k discgolfu a podobně. Fantazii se meze nekladou. Za napsání alespoň dvou odstavcového motivačního dopisu získá školské zařízení další 2 losy do slosování.

Další způsob jak zvýšit šance zařízení je natočením motivačního videa. O vašem zařízení, jak by tam discgolf zapadal, cokoli. Opět se fantazii meze nekladou. Za natočení motivačního videa získá škola další 2 losy do slosování.

Šestý a poslední los získá jen školské zařízení, jehož dopis a video se naší odborné porotě zalíbí nejvíce ze všech.

V. Vyhlášení výsledků a předání cen

Vyhlášení výsledků proběhne formou živého přenosu na Facebooku České asociace discgolfu se slosováním v odpoledních hodinách v pátek 17.12.2021. Slosování proběhne vhozením všech losů do osudí (každé zařízení může mít ve slosování 1 až 6 losů) a postupným vytažením 15 losů. Pokud bude víckrát vytažen los stejného zařízení, bude zahozen a vytáhne se los náhradní.

Každé školské zařízení smí vyhrát pouze jednu školní discgolfovou sadu.

Součástí sady je:
1x skládací discgolfový koš Innova DisCatcher Traveler v hodnotě 4 199 Kč
1x přenosný discgolfový koš Discmania Lite Basket Pro v hodnotě 2 549 Kč
20x discgolfový disk Innova DX Aviar #discgolfdoškol v hodnotě 20 * 279 = 5 580 Kč
Doprava z Nového Jičína do školy zdarma

V případě zájmu ze strany zařízení je součástí výhry také Discgolfová akademie s českou reprezentací.

Hodnota každé sady je 12 328 Kč.

Vítězné školy budou zkontaktovány v týdnu od 20.12. V případě, že by některé ze zařízení odmítlo výhru převzít, bude výhra předána náhradnímu vylosovanému zařízení.

Vítězná školská zařízení budou povinny podepsat darovací smlouvu s Českou asociací discgolfu z.s.

VI. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Registrací do aplikace www.discgolfdoskol.cz vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 2 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, tj. jméno, adresu a e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastníci soutěže nemusí souhlasit se zasíláním obchodních sdělení.

Účastník má právo svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění, nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst, či právo na ochranu jména.

VII. Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na stránce www.discgolfdoskol.cz.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Současně má pořadatel právo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem.

Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže e-mailem na adresu krystof.novak@idiscgolf.cz. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.

Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži, nebo realizací výher.

Účastí v soutěži, podle článku VI těchto pravidel, každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Dále soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://discgolfdoskol.cz. Majitelem webové adresy je Česká asociace discgolfu z.s.

Česká asociace discgolfu z.s.
Osadní 869/32
170 00 Praha 7
IČ: 22889591

2. Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

3. Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

4. Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

5. S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Údaje vyplněné v přihlášce do soutěže sdílíme se společností Google (provozuje přihlašovací formulář Google Forms). Údaje jsou přístupné pouze pořadateli soutěže po zadání hesla.

Údaje o adrese a kontaktní údaje vítězů budou sdíleny se společností HEPA group s.r.o., která zajišťuje distribuci discgolfových sad.

6. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

7. Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

8. Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.